Studio

Jonas Hedstrms design utgår allt som oftast från ett klassiskt plagg som sedan utforskas i konstruktionen för att skapa förunderlig och säregen form, där betydande funktioner i vad som kan förväntas av ett plagg bevaras. Att värna om hantverkstraditionen i tekniska detaljer är essentiell i samspel med formen som utmanar plaggen.