Designstudio

Jonas Hedstrms design utgår allt som oftast från ett klassiskt plagg som sedan utforskas i konstruktionen. För att skapa förunderlig och säregen form där betydande funktioner i vad som kan förväntas av ett plagg bevaras. Att värna om hantverkstraditionen i tekniska detaljer är essentiellt i samspel med formen som utmanar plaggen.

Designstudio Jonas Hedstrm
Designstudio Jonas Hedstrm

Studio Jonas Hedstrm består av både designstudio och skrädderi. Läs mer om skrädderi Jonas Hedstrm här.